Privacyverklaring

Privacyverklaring

Een overzicht van databescherming

Algemeen

Het volgende geeft je een eenvoudig overzicht over wat er gebeurt met jouw persoonlijke gegevens wanneer je Nerdistan.be (later Nerdistan) bezoekt.

Onder het begrip "persoonlijke gegevens" verstaan we alle gegevens die ervoor zouden kunnen zorgen dat we jou persoonlijk kunnen identificeren.

Je vindt gedetailleerde informatie over de verschillende onderwerpen in de privacyverklaring hieronder alsook de manier waarop jouw gegevens worden verwerkt.

De verwerkingsverantwoordelijke voor Nerdistan.be is:

John Poelman
Lierseweg 254/201
2200 HERENTALS

Nerdistan verbindt zich ertoe de Europese wetgeving ter bescherming van de persoonlijksgegevens, ook bekend onder de noemer GDPR, na te leven.

Verzamelen van gegevens

Het verzamelen van gegevens op Nerdistan gebeurt op de volgende manieren:

 • Het zelf verstrekken van gegevens via formulieren.
 • Het plaatsen van reacties.
 • De Google Analytics functionaliteit op de website.

Andere gegevens zijn automatisch verzameld door onze IT systemen wanneer je Nerdistan bezoekt. Deze gegevens zijn in eerste instantie technische gegevens zoals je browser en besturingssysteem dat je gebruikt wanneer je de pagina bezoekt. Deze gegevens worden automatisch verzameld wanneer je de pagina bezoekt.

Waar gebruiken we je gegevens voor?

De gegevens die Nerdistan verzameld worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de website goed functioneert. Anderzijds worden er ook gegevens verzameld die ons toelaten om te analyseren hoe men Nerdistan bezoekt & gebruikt.

Welke rechten heb je over je gegevens?

 • Recht van inzage
  Je hebt steeds het recht om jouw gegevens gratis in te kijken.
 • Recht van verbetering, aanpassen & verwijderen
  Je hebt steeds het recht om je gegevens te laten bewerken of verwijderen.
 • Recht van verzet
  Je hebt steeds het recht om je te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden.
 • Recht van overdraagbaarheid
  Je hebt steeds het recht om jouw persoonlijke gegevens op te vragen en / of te laten doorgeven aan een andere verantwoordelijke.
 • Recht van intrekking van toestemming
  Je hebt steeds het recht om je toestemming tot het verwerken van persoonsgegevens in te trekken.

Gebruik maken van je rechten

Je kan gebruik maken van je rechten door Nerdistan daartoe te contacteren via de post op het eerdergenoemde adres. Het kan ook via electronische mail op john dot poelman9 at gmail dot com.

Let wel: hierbij zal een extra bewijs van identiteit gevraagd worden ter verificatie.

Klacht neerleggen

Je beschikt over het recht om een klacht neer te leggen bij de Belgische DPA. Je kan dit doen aan de hand van onderstaande gegevens.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00
Gegevensbeschermingsautoriteit

Veiligheid en bescherming

Nerdistan hecht zeer veel belang aan de bescherming van jouw persoonlijke gegevens en heeft daarom verschillende maatregelen genomen om jouw gegevens te vrijwaren van niet opzettelijke interacties zoals niet toegestane toegang, verwijdering, aanpassing, vrijgave aan derden.

Nerdistan kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is veroorzaakt door het foutief of onrechtmatig gebruik van jouw gegevens door derden.

Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. De enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Links naar andere websites

Nerdistan is in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud van website waarnaar gelinkt wordt. Als gebruiker van Nerdistan ben je je er ook van bewust dat de privacy en dataverwerking op andere websites verschillend kan zijn van diegene die Nerdistan hanteerd.

De gelinkte inhoud kan in geen geval blijvend correct gegarandeerd worden.

Reacties

Bezoekers krijgen de mogelijkheid om reacties te plaatsen op blogs. Nerdistan behoudt zich het recht om reacties te verwijderen wanneer deze niet voldoen aan de kenmerken van een kwalitatieve reactie.

Betwistingen kunnen worden gedaan per brief op het bovenstaande postadres.

Privacymaatregelen

Om een maximale bescherming van de gebruikers van Nerdistan te bewerkstelligen heeft Nerdistan onderstaande maatregelen genomen.

 • Nerdistan heeft de trackingcode van Google Analytics aangepast zodat IP-adressen worden geanonimiseerd door het laatste octet te veranderen naar 0.
 • De embedcode van YouTube is aangepast naar de no-cookie versie.
 • De website maakt gebruik van een beveiligde verbinding via SSL/TLS. Je kan dat herkennen door het slot links in de adresbalk. Hierdoor kan de informatie die je uitwisselt met ons niet gekaapt worden door derden.

Cookies

Voor alle informatie omtrent het gebruik van cookies kan je er onze cookieverklaring op nalezen.