Hoe installeer je Docker?

Hoe installeer je Docker?

Docker, tegenwoordig wordt het zowat overal gebruikt en terecht. Het is een manier waarop je applicaties kan installeren op een systeem op een virtuele manier zonder telkens een besturingssysteem te installeren.

Op deze manier kan je veel apps en services draaien met maximaal rendement van je computing resources. Reden te meer om dit ook op je thuisserver te doen want ja, resources zijn duur én Docker containers zijn makkelijk te onderhouden.

Installeren van je host OS

Aangezien Docker een stukje software is dient dit dus wel te draaien op een besturingssysteem, hier zijn een aantal opties voor.

 1. Je installeert Docker op een Linux distributie naar keuze.
 2. Je gebruikt een server OS zoals Unraid die Docker out-of-the-box ondersteunt.

Als je mijn eerdere posts hebt gelezen weet je ondertussen dat ik mijn Docker containers draai via Unraid. Unraid is een zeer makkelijke manier om je thuisserver te beheren op allerlei vlakken. Meer info daaromtrent vind je in deze blog.

Volgens de documentatie van Docker is het aangeraden om gebruik te maken van Ubuntu server. Op het moment van schrijven zijn de volgende versies van Ubuntu server ondersteund:

 • Ubuntu Focal 20.04 (LTS)
 • Ubuntu Bionic 18.04 (LTS)
 • Ubuntu Xenial 16.04 (LTS)

Eenmaal je je bersturingssysteem hebt geïnstalleerd is het tijd om de installatie van Docker te doen. Dit gaat zeer makkelijk via de pakketmanager. Dit is ook de aangeraden manier aangezien het op die manier zeer snel en makkelijk is om je systeem up to date te houden.

Installeren van Docker via APT

Allereerst gaan we ervoor zorgen dat ons systeem in staat is om Docker te installeren. Hiervoor moeten we een paar extra pakketjes installeren en dat doen we zo.

$ sudo apt-get update

$ sudo apt-get install \
  apt-transport-https \
  ca-certificates \
  curl \
  gnupg-agent \
  software-properties-common

Daarna gaan we de Docker repository toevoegen aan ons systeem en daarvoor gebruiken we deze commando's.

$ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -

$ sudo add-apt-repository \
  "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
  $(lsb_release -cs) \
  stable"

Op dit moment is de Docker repository toegevoegd aan ons systeem maar de software nog niet.

De software gaan we installeren nadat we onze packetindex hebben bijgewerkt met onderstaande commando's.

$ sudo apt update
$ sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

Dit is de installatieprocedure van Docker. Meer is er niet aan. Verdere configuratie kan nodig zijn als je dat wenst. Momenteel moet een gebruiker superuser zijn om containers te runnen. Dat kan je natuurlijk allemaal aanpassen.

Daarvoor verwijs ik je graag door naar de Docker documentatie waar alles duidelijk staat uitgelegd. Succes!!