BE-alert

BE-alert

In tijden van crisis is het allerbelangrijkste dat je als persoon goed geïnformeerd bent over wat er gaande is, wat je kan doen en zeker wat je niet moet doen. Om dit tot een goed einde te brengen heeft de Belgische overheid een aantal jaar geleden een platform gebouwd waar je je als burger op kan inschrijven en zo op de hoogte te worden gesteld in tijden van crisis.

Je vraagt je je waarschijnlijk af wat dit oud nieuws hier nog komt doen maar in deze tijden aka corona all over the place, zijn er nog steeds mensen die niet op de hoogte zijn van dit platform of het niet gebruiken. Tijd om daar verandering in te brengen dus.

Eerlijk? Ik gebruikte het voor vandaag ook niet, ik had er lang geleden al van gehoord maar het was uit mijn hoofd geglipt. Door verschillende gesprekken op het werk te voeren is dit terug zichtbaar geworden op mijn radar en heb ik me direct ingeschreven. Nu is het aan jullie om hetzelfde te doen!

Waar moet je zijn? Op de site van BE-alert! Neem voor meer informatie over de huidige COVID-19 dreiging een kijkje op de daarvoor voorziene informatiewebsite.